Penwythnos Cliro Ystrad Einion Clearance Weekend (Mai/May 9-10 2009)

Date: 
Sat, 09/05/2009 (All day)

Penwythnos Cliro Ystrad Einion Clearance Weekend

Bydd aelodau Ymddiriedolaeth Cadwraeth Mwyngloddiau Cymru a PLWM yn clirio’r prysgwydd ym Mwynglawdd Ystrad Einion.  Mae croeso i wirfoddolwyr a’r cyhoedd ymuno â ni yn ystod y penwythnos.
Cyswllt: Natalie Moyce nataliem@ceredigion.gov.uk 01545 574160.

Members of the Welsh Mines Preservation Trust and PLWM will be clearing the undergrowth at Ystrad Einion Mine.  Volunteers and members of the public are welcome along on the weekend.

Contact: Natalie Moyce nataliem@ceredigion.gov.uk 01545 574160.