Dolenni Defnyddiol

Stori ddiddorol:

3 Chwefror 2010: Gwefan y BBC: Enwebu’r ffilm Mary and the Miners am wobr >>

Rhaglen Country Tracks gan gynnwys cyfweliad gyda John Craven a Simon Hughes yng Nghwmystwyth a thaith ar Drên Ager Dyffryn Rheidol o Aberystwyth i Bontarfynach:

Partneriad Y Prosiect:

Cyngor Cefngwlad Cymru
Cadw

Sefydliadau/mentrau cysylltiedig:

Ymddiredolaeth Cadwraeth Mwynfeydd Cymru
Asiantaeth yr Amgylchedd
Archeoleg Cambria
Pentir Pumlumon
Amgueddfa Mwyngloddio Arian Blwm Llywernog
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Comisiwn Coedwigaeth Cymru
Cymdeithas Mwyngloddiau Cymru
Amgueddfa Cymru

Gwefanau sy'n ymwneud a dwristiaeth:
Gwefan Dwristiaeth Cyngor Sir Ceredigion
Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian
Pentir Pumlumon
Abaty Ystrad Fflur
Stâd yr Hafod
Canolfan Aur Cymru Rhiannon
Treftadaeth Llandre
Gwarchodfa Natur Ynys Hir
Rhwydwaith Seiclo Cenedlaethol Sustrans
Canolfan Egwyl Seiclo Cymru
Llwybr Beicio'r Rheidol
Llwybr arfaethedig Ystwyth
Aberystwyth Ar-Lein
Rheilffordd Cwm Rheidol
"Magic of Life Butterfly House"
Gwesty'r Talbot
Canolfan y celfyddydau Aberystwyth

Gwefanau o ddirdordeb:
Archifdy Ceredigion
Llyfrgell Cenedlaethol Cymru
Amgueddfa Ceredigion
Gwefan BBC
Grŵp Ymchwilio Mwyngloddio Hynafol
Gwefan Cymunedol Ardal Llangynfelyn
Grŵp Safleoedd Daearamrywiol Rhanbarthol Bwysig Canolbarth Cymru
Llywodraeth Cynulliad Cymru
Gwefan cymunedol Pontrhydfendigaid
Cymdeithas Mynyddoedd Cambria
Ysbryd Y Mwynwyr-Spirit of the Miners
Cambrian Mountains Society